Vukove namjere


 Ja ću pojesti baku.

Ja ću doći do bake bržim putem od Crvenkapice.

Ja ću prevariti Crvenkapicu da dođem do njezine bake.

Ja neću više biti gladan kada pojedem baku.

Ja ću pobjeći nazad u šumu nakon što pojedem baku.